Truyền động thủy lực

Viết bởi BTD
on 25 Tháng 9 2017
Lượt xem: 462

Truyền động thủy lực/Hydraulic Actuators

Một số nhà sản xuất tiêu biểu/some typical manufactures:

 ADVANCED COMPONENT, PARKER HANNIFIN, BERENDSEN…

  

                               Hydraulic actuator                                                                              Hydraulic Cylinder                                           

 

                                          Hydraulic Pump                                                                                    Hydraulic motor