Tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 TUYỂN DỤNG KỸ SƯ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, CƠ ĐIỆN TỬ 09/2021 01 Toàn thời gian Hà Nội 30/10/2021