Tuyển dụng

STT Mã CV Vị trí tuyển dụng Số lượng Loại hình Nơi làm việc Hết hạn
1 CV2023 TUYỂN DỤNG KỸ KINH DOANH, KỸ SƯ ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, CƠ ĐIỆN TỬ 11/2023 2 Toàn thời gian Hà Nội 30/11/2023