UF12AE23 – Quạt thông gió Full Tech

Danh mục:

Liên hệ

Quạt hút công nghiệp / Quạt AC: FUllTECH UF12AE23 BWHN, 230VAC, 112x41mm
Rated volgate: 230V
Frequency: 50/60Hz
Input Power: 16/14W
Rated Current: 0.11/0.09A
Locked Current: 0.14/0.12A
Speed: 2700/3000rpm
Maximum Airflow: 2.4/2.7 /min
Maximum Airflow: 85/95CFM
Maximum Pressure: 4.0/4.8 mmH2O
Maximum Pressure: 0.15/0.18 inch H2O
Noise: 38/42dBA
Size: 112x41mm
Unit Weight: 0.37kg