Thiết bị lọc gió, lọc dầu

Viết bởi BTD
on 25 Tháng 9 2017
Lượt xem: 428

Thiết bị lọc gió, lọc dầu/Filtration

Air Filter

 -          Wood Construction

 -          Metal Construction

 -     Special Construction

Lube Filter

-          Heavy duty

-          Maximum performance

-      High efficiency

Một số nhà sản xuất tiêu biểu/some typical manufactures:

 AMERICAN AIR FILTER ,BALDWIN, CAMBRIDGE, DONALDSON, FARR, FILTERITE, FRAM, HILCO, KOCH, MP FILTRI, NORGREN, PALL, PERRY EQUIPMENT, PLIOTRON, VELCON, PURAFIL, CHEMISORBANT…

  

                                                       Air Filter                                                                                                         Air Filter

 

                                              Air Filter                                                                                                                     Lube Filter

 

                                              Lube Filter                                                                                                       Lube Filter