Air Blower Assemblies - Safe Fire

Lượt xem: 359

Air Blower Assemblies - Safe Fire

 Sản phẩm Blower Assemblies của Safe-Fire có hiệu suất cao dùng cho các ứng dụng có công suất lớn.Khí sạch được cấp khi hệ thống đang hoạt động hoặc hệ thống đánh lửa mồi cho hỗn hợp khí mồi, các khách hàng đã sử dụng Blower Assemblies của chúng tôi chứng minh độ an toàn và tin cậy cao của sản phẩm.

Tất cả Blower Assemblies được tùy chỉnh và thiết kế phù hợp với từng khách hàng cụ thể . Thiết kế mạnh mẽ của Safe-Fire lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cao nhất về kỹ thuật  và môi trường.

 Tính năng, đặc điểm

Van Bướm

Điều chỉnh lưu lượng luồng khí vào.

Trung Tâm Điều Khiển

Cho phép điều chỉnh luồng khí trước và sau.

Vỏ Đặc Biệt

Máy hoạt động trong các môi trường ăn mòn và nhiệt độ cao nhờ có bộ vỏ đặc biệt.

Hệ Thống Lọc

Hệ thống lọc kết hợp giữa lưới lọc và giấy lọc có thể tái sử dụng.

Hệ Thống Chống Rung

Có cấu tạo đặc biệt chống truyền dung khi hoạt động

Hệ Thống Theo Dõi và Điều Khiển Áp Suất

Có hệ thống theo dõi áp lực đầu vào và đầu gia và đưa thông báo tới bàn điều khiển.

 Bảng Thông Số Kỹ Thuật